Våra tjänster

Våra tjänster

 

Privat

Ansvaret för ens välmående ligger bara på en själv, men man kan inte alltid förvänta sig att hitta sitt välmående på egen hand. Nuet är det viktigaste vi har och vi är kapabla att till stor det själva forma det som vi önskar. För många är det en fantastisk känsla att inse att makten finns hos en själv.

När du känner att du är redo för positiv förändring, och söker en engagerad psykoterapeut, så är du varmt välkommen till mig för KBT-terapi. Vi tar emot dig som lider av allt från relationsproblem till ångest, depression och stressymptom – och allt däremellan.

Företag

Svensk arbetsmarknad är relativt välmående, sett ur ett globalt perspektiv. Man har förstått att en arbetsplats bestående av personal som trivs med att gå till jobbet varje dag är en arbetsplats som fungerar bättre. Kraven på arbetsgivaren ökar förstås, ansvaret för allas väl och ve är stort.

Många saker finns att göra för att öka trivsel och psykosocialt välmående på en arbetsplats, och vi på Human Navigation har i egenskap av psykoterapeut verktygen. Man kan börja med att arbeta förebyggande genom utbildningar, handledning och teambyggande aktiviteter. När man arbetar i en grupp man känner sig bunden till känslomässigt så ökar känslan av ansvar. Det är en positiv, uppåtgående spiral. När problem dyker upp på arbetsplatsen så märks det ofta fort och då kan vi på Human Navigation komma och coacha, erbjuda stödsamtal och korttidsterapi för att bryta de negativa mönstren.

Att skapa en arbetsplats där människor mår bra är i längden högst lönsamt.