Om Human Navigation

Om Human Navigation

KBT-terapeut Anette Jernberg

Jag som äger och driver Human Navigation AB heter Annette Jernberg och är KBT terapeut och arbetar med kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi.  Jag är under utbildning till Leg. Psykoterapeut och har nu endast min uppsats kvar som beräknas vara klar under 2015. Annette

Jag har arbetat som terapeut sedan 2001 men jag har min bas som Leg. Sjukgymnast/Ergonom sedan 1985 vilket jag ser som en fördel i mitt nuvarande yrke som terapeut då det finns så många kopplingar mellan kropp och själ som är viktiga att ta hänsyn till. Jag arbetar gärna utifrån ett brett perspektiv  vilket hjälper mig att snabbt se samband i människors problematik.

Jag har kontinuerlig handledning i mitt arbete som terapeut.

Förutom mitt terapeutiska arbete har jag har lång erfarenhet av smärtrehabilitering, frågor kring träning och kost, spänningsreducerande tekniker, företagshälsovård/ergonomi samt primärvård.

Min utbildning

Jag är steg 1-utbildad inom KBT och är på väg att legitimera mig som psykoterapeut, vilket är steg 2. Jag är sedan tidigare leg. Sjukgymnast och ergonom och har gedigen erfarenhet inom sjukrehabilitering. En av mina stora styrkor är att jag snabbt ser viktiga samband.

Högkostnadsskyddet

Eftersom jag är ackrediterad vårdgivare av Region Skåne så kan du använda högkostnadsskyddet för behandling och KBT korttidsterapi här på Human Navigation. Om du får en remiss från läkaren så kostar ett besök dessutom inte mer än 160 kronor.